Ventriküler Erken Vurular

Prof. Dr. Alpay Çeliker
Tümünü AçTümünü Kapat
Sayfayı Yazdır

Ventriküler Erken Vurular (VES)

 • Ventriküler erken vurular (VEV), kalbin karıncıklarında bulunan anormal odaklardan uyarı çıkması sonucunda gelişir. Genç bir hastada düzensiz ritm olduğunda en sık nedenlerden biri VEV'lardır.
 • Rutin 24-saat EKG monitorizasyonlarında, bilinen kalp hastalığı olmayan çocukların % 0.8-2.2’sinde, yenidoğanların %18’inde ve adolesanlarda %50’ye kadar sıklıkta görülebilir.
 • VEV'lar çeşitli kalp sorunları nedeniyle ortaya çıkabildikleri gibi çoğunlukla nedensiz  olurlar. Kalp kası hastalıkları veya kalp ameliyatı geçiren hastalarda da görülebilirler.
 • Hastaların genellikle şikayeti yoktur. Çarpıntı, boyun veya göğüs ağrısı, kalpte durma hissi gibi şikayetler olabilir. Sık VEV olan hastalarda baş dönmesi ve tansiyon düşmesi ortaya çıkabilir. Nadiren bayılmaya neden olur.
 • Muayenede erken atımı takiben göreceli duraklama tespit edilir. Nabızdaki düzensizlik oldukça dikkati çekicidir.
 • Tanıda EKG önemlidir. Bu atımlar normalden erken olurlar. Bu atımların şekli normal atımlardan farklılık gösterir. T dalgası sıklıkla anormaldir.

Ventriküler Erken Vuru Tipleri

 • Aynı şekli gösteren VEV'lar "monomorfik" olarak, farklı şekli olanlar "polimorfik" olarak adlandırılır. Monomorfik VEV'lar karıncıktaki tek bir odaktan kaynaklanırken, değişen şekli olanlar sıklıkla birçok bölgeden kaynaklanırlar.
 • VEV’lar normal ritmle dönüşümlü olarak görüldüğü ventriküler bigemini düzenli bir ritmdir. Ventriküler trigemine ve kuadrigemine de bir VEV'nun düzenli olarak sırasıyla iki ve üç normal ritm ile dönüşümlü olarak görüldüğü ritmdir.
 • Couplet ve triplet ise arada normal ritm olmaksızın sırasıyla iki ve üç VEV'nun  ardı ardına oluşumudur.
 • VEV’lar 24 saat Holter monitorizasyon kayıtlarına göre kantitatif olarak Lown-Wolff derecelendirme sistemine göre derecelendirilebilirler. Derece arttıkça ciddiyeti artar. Lown kriterleri erişkinlere yönelik olarak hazırlandığı için 60 VEV/ saat (veya 1 VEV/ dakika ) çocuklarda sık olarak düşünülebilir

VEV’ların Tanımlanmasında Kullanılan Terminoloji

 Monomorfik

 Benzer şekilde atımlar

Polimorfik

 Birden farklı şekilde atımlar

 Couplet

 Ardarda 2 VEV

 Triplet

 Ardarda 3  VEV

 Bigemine

 1 normal atım arayla  VEV

 Trigemine

 2 normal atım arayla  VEV

Ventriküler Erken Vuruların Değerlendirilmesi

VEV'ların tanısında ve değerlendirilmesinde aşağıdaki testler kullanılmaktadır:

 • Laboratuvar testleri: Serum elektrolitleri, bazı hastalarda ilaç taraması, digoksin ve teofilin gibi ilaç kullanımı olan hastalarda ilaç seviyeleri
 • Elektrokardiyografi (EKG): 12 derivasyonlu EKG ile kalp hızı, ritmi, atımların süresi ve şekli, yanında kalp kasında kalınlaşma ve bazı ritm bozukluklarının belirtileri saptanabilir.
 • 24 saat Holter monitörizasyon: Kayıt süresi boyunca en düşük, en yüksek ve ortalama kalp hızları saptanır. Bu şekilde kardiak hız değişkenliğinin görülmesinin yanısıra VEV'lar saptanır. Noninvazif olması ve kolay kullanılabilir olması en önemli avantajıdır. Gün içinde aritmilerin ve bunlara bağlı semptomların belirlenmesinde önem taşır. Toplam anormal atım sayısı, gündüz ve gece dağılımı kolaylıkla belirlenir.
 • Ekokardiyografi: Altta bulunan kalp hastalığının saptanmasında ve VEV'lara bağlı oluşan fonksiyon bozukluğunun saptanmasında faydalıdır.
 • Egzersiz stres testi: VEV'su olan hastalarda, erken vurular egzersizle baskılanıyorsa benign olarak kabul edilir. Ritm bozukluğu efor yaptıkça artıyorsa ileri inceleme ve ilaç tedavisi gereklidir
 • Elektrofizyolojik Çalışma: Bu çalışma bayılma gibi şikayetlerin varlığında gereklidir. Aynı zamanda anjiografik değerlendirmede yapılabilir.

Tedavi ve İzlem

 • Hastanın altta yatan doğumsal kalp hastalığı ve ilaç kullanımı, toksik durumlar, akut infeksiyonlar gibi neden olan faktörlerin olup olmadığı belirlenmelidir. Hikaye, fizik muayene ve nonivazif testlerle bu durumlar saptanabilir.
 • Ekokardiyografisi normal olan, eforla baskılanan ve yakınması olmayan hastalar düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Bu hastalar bu atımlardan rahatsız olmuyolarsa tedavi edilmeleri gereksizdir. Bu hastalara kalp fonksiyonunun normal olarak kaldığını göstermek için periodik ekokardiyografi, ayrıca yıllık egzersiz testi ve gerekli sıklıkta 24 saatlik ambulatuar elektrokardiyografi yapılmalıdır.
 • VEV'lar eforla artıyorsa, altta yapısal bir kalp sorunu varsa aritmi önleyici ilaçlar kullanılabilir. Beta bloker ilaçlar ilk adımda kullanılabilir. Bu tedaviye yanıt vermeyen şikayeti olan hastalarda daha etkili ilaçlar kullanılabilir.
 • Sık VEV'su  olan hastalarda çarpıntı, yorgunluk ve fenalaşma hissi ortaya çıkabilir. Bu semptomlar sık ve rahatsız edici ise aritminin kaynaklandığı bölgeyi bularak ablasyon yapmak gerekebilir.  Diğer ablasyon gerektiren durum ise sık anormal atılara bağlı olarak gelişen kalp fonksiyonlarında bozulmanın saptanmasıdır.
 • Altta yapısal kalp hastalığı olmayan hastalarda izlem süresinde anormal atımların genelde azaldığı veya tamamen kaybolduğu sık olarak izlenir.
Bu sitede yer alan kayıtlar bilgi amaçlıdır. Doğrudan doktor tavsiyesi olarak algılanmamalıdır.
© 2014 Prof. Dr. Alpay Çeliker. Tüm Hakları Saklıdır.