Üfürüm

Prof. Dr. Alpay Çeliker
Tümünü AçTümünü Kapat
Sayfayı Yazdır

Üfürüm Nedir

 • Üfürüm steteskop adını verdiğimiz dinleme cihazıyla göğüs dinlendiği zaman duyulan anormal seslere denilir.
 • Kalp muayenesinin en önemli kısmını oluşturur.
 • Çocuklar sakin durumda iken dinlenmelidir.
 • Üfürümün
  • Duyulduğu yer
  • Derecesi
  • Kalp hareketinin hangi safhasında olduğu
  • Yayılma bölgesi
  • Hareketlerle değişimi mutlaka belirlenmelidir. 

Bu özellikler değerlendirilerek üfürümün nedeni ortaya konabilir.

Üfürümün Önemi

 • Üfürüm doğumsal veya yapısal kalp hastalığına bağlı olarak görülür.
 • Bu nedenle üfürüm duyulduğu zaman bu hastalıklar konusunda araştırma yapmak gerekli olabilir. Bu şekilde klinik açıdan belirti vermeyen kalp hastalıklarının tanısını koymak mümkün olabilir.
 • Kalp hastalığı tanısı ile izlenen hastalarda ise üfürümün şiddetinin değişimi veya yeni bir üfürüm duyulması doktoru uyarıcı olacaktır.
 • Yapısal herhangi bir kalp hastalığı olmadan duyulan üfürümler masum üfürümlerdir.
 • Kansızlık veya ateş gibi nedenler üfürümün şiddetinin artmasına neden olurlar. Bunlar düzeldiği zaman üfürümün şiddet olarak azaldığı görülebilir. 

Masum Üfürüm

 • Küçük çocuklarda oldukça sıktır. %30-70 oranında bildirilmektedir.
 • Ateş veya hastalık durumlarında şiddeti artma gösterir.
 • Üfürüm duyulmasına karşın kalpte herhangi bir hastalık yoktur.
 • Hiçbir zaman 3. Dereceden daha kuvvetli değildir.
 • Sadece diyastolik fazda (dolaşımın gevşeme dönemi) işitilmez.
 • Gerekli değerlendirmeler (ekokardiyografi, EKG) yapıldıktan sonra hastanın kalbinde bir sorun olmadığı kanıtlanır. 
 • Çoğu hastada üfürüm zamanla kaybolur.
 • Bu hastaların kardiyolojik açıdan kontrol edilmeleri gereksizidir.
 • Fiziksel kısıtlama veya ek tedbirlere gerek yoktur.
 • Daha büyük çocuklar ve genç erişkinlerde de duyulabilir.

Masum Üfürüm Çeşitleri

Geçici pulmoner darlık üfürümü

Yenidoğan dönemi ve ilk birkaç ay içinde izlenen bir üfürümdür. Doğumdan sonra  akciğer atardamarlarında oluşan kan akımının hızlı olmasına bağlıdır. Altı ay içinde kaybolur. Ekokardiyografi ile diğer hastalıklardan ayırt edilmelidir.

Venöz Uğultu:

Daha çok büyük çocuklarda duyulur. Göğüs boşluğuna gelen toplardamar akımının oluşturduğu bir sestir. Hem kasılma hem de gevşeme döneminde duyulur. Bu nedenle devamlı bir üfürümdür. Başı çevirmekle, veya toplardamara bası uygulanınca üfürüm azalır veya kaybolur. 

Still Üfürümü:

Küçük çocuklarda (1-3 yaş) duyulan üfürümün en sık görülen nedenidir. Üfürüm daha çok göğüs kafesinin alt bölgelerinde duyulur. Hareketle artar, ıkınınca azalır. Üfürüm daha çok müzikal vasıflıdır. Zaman içinde   çoğunlukla kaybolur.

Kalp Üfürümleri ile İlgili Gerçekler

 • Duyulan her üfürüm kalp hastalığına ikincil değildir, masum üfürüm olabileceği akılda tutulmalıdır.
 • Masum üfürüm özelliğinde üfürümlerin doğumsal veya yapısal bazı kalp hastalıklarına bağlı olabileceği düşünülerek ekokardiyografik inceleme yapılması düşünümelidir.
 • Üfürüm duyulan hastalarda ekokardiyografik inceleme yapıldıktan sonra kalp hastalıkları ekarte edilebilir.
 • Masum üfürüm tanısı konulmuş olan hastanın kalp yönünden izlenmesi önerilmemektedir.  
 • Bu hastalar her tür sporu  yapabilirler.
 • Üfürüm bir kalp hastalığına bağlı ise bu hastalık yönünden hastanın izlenmesi gereklidir.

 

Bu sitede yer alan kayıtlar bilgi amaçlıdır. Doğrudan doktor tavsiyesi olarak algılanmamalıdır.
© 2014 Prof. Dr. Alpay Çeliker. Tüm Hakları Saklıdır.