Stent İmplantasyonu

Prof. Dr. Alpay Çeliker
Tümünü AçTümünü Kapat
Sayfayı Yazdır

Stentler

Aort Koarktasyonunun tedavisinde balonların yanısıra stent kullanımı da sıktır. Özellikle cerrahi geçiren hastalarda yeniden daralma olan vakalarda kullanılabilir. Stent uygulaması için hastanın vücut ağırlığının >30 kg olması gerekmektedir. Ameliyat edilmemiş aort koarktasyonunda da balon anjiyoplastinin anevrizma gelişimi yönünden riskli olduğu düşünülen büyük çocuklarda stent implantasyonu düşünülebilir. Son yıllarda kaplı stent uygulanması daha sıklıkla yapılmaktadır.

Özellikle ameliyat edilmiş Fallot tetralojili vakalarda önceden uygulanan şanta bağlı sağ ve sol akciğer atardamarı darlıkları gelişebilir. Bu darlıkların tedavisinde balonların yanında stentler sıklıkla kullanılır. Fontan veya Rastelli ameliyatı gibi cerrahi işlemlerde konduitlerde oluşan daralmalar stentlerle tedavi edilebilir.

Stent İmplantasyonu ile İlgili Videolar

Bu sitede yer alan kayıtlar bilgi amaçlıdır. Doğrudan doktor tavsiyesi olarak algılanmamalıdır.
© 2014 Prof. Dr. Alpay Çeliker. Tüm Hakları Saklıdır.