Konuşmalar

Prof. Dr. Alpay Çeliker
Tümünü AçTümünü Kapat
Sayfayı Yazdır

Uluslararası Kongrelerde Konuşmalar

 1. Arrhytmogenic right ventricular dysplasia; The Enigma. Cardiomyopathy Session. RAMSES Stem Cells & Pediatric Cardiology, May 2013, Cairo, Egypt.
 2. Postoperative arrhythmias. Treatment option in children. Arrhythmology Session. RAMSES Stem Cells & Pediatric Cardiology, May 2013, Cairo, Egypt
 3. Pacemaker therapy in congenital AVB. Device Session. 45th Annual Meeting of Association for European Pediatric Cardiology, May 2011, Granada, Spain.
 4. Safety of lead extraction after decades of implantation. Long Term Issues with Chronic Pacing for Decades. Heart Rhythm, May 2011, San Francisco, USA.
 5. Coil closure of Pda. Pediatric: PDA. SCAI Global Interventional Summit, October 2010, Istanbul, Turkey.
 6. Amplatzer Devices. Devices for ASD& PFO Closure. Pediatric and Adult Interventional Cardiology Symposium, July 2010, Chicago, USA
 7. Genetic testing: to the patients, To the relatives. Any News from the the Inherited Arrhythmias Front. 6. Update CCVS, April 2010, Izmir,Turkey
 8. How to handle lead failures in children. Pacemakers and Implantable Defibrillators in Pediatric Patients. EUROPACE June 2009, Berlin, Germany.
 9. Device therapy In Children And Patients with Congenital Heart Disease: Tales From The Crypt.  Heart-Rhythm 2006. May 2006, Boston, USA.
 10. Preoperative and post operative dysrhythmias. Update in Pediatric Cardiology Review of AVSD’S. XVI Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. September 2004, Bodrum, Turkey
 11. Arrythmogenic Cardiac Causes in SIDS. IX. Congress Of European Society for The Study and Prevention of Infant Death. November 2001, İstanbul, Turkey
 12. New Approaches To old Problems: Rhythm Management In The Millennium. Pediatric Pacing. 3. The World Congress Of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery. May 2001 , Toronto,  Canada
 13. RF ablation methods for right sided accessory pathway in children. Noninvasive Electrocardiology. 9. Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. September  2000, İstanbul, Turkey
 14. Clinical results with dual sensor pacing in children. Advances in Pediatric Pacemaker Therapy. August 1997, Groningen, The Netherlands

Ulusal Kongrelerde Konuşmalar

 1. Pediatrik Yaş Grubunda Sık Görülen Disritmilerin Tedavisi. III. Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Simpozyumu,18-20.11.1993, Ankara.
 2. Bloklar. G.Ü Çocuk sağlığı ve Hastalıkları A.B.D Eğitim Semineri IV, 10-11. 04. 1997,  Ankara.
 3. Çocuklarda Disritmiler. Supraventriküler Taşikardilerde Girişimsel Yenilikler. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi, 29. 05-2. 06, 2000, İstanbul.
 4. Büyük Damarların Transpozisyonu. XVI Annual Congress of the Turkısh Socıety of Cardiology. 11-14. 10. 2000, Antalya.
 5. Neonatal Kardiyoloji. Aritmiler. XI. Ulusal Neonataloji Kongresi ve     Neonatolojide Yenilikler Kursu. 25-28. 06. 2001, Samsun
 6. Hipertrofik Kardiyomiyopati. Uluslararası katılımlı Milli Pediatri Kongresi. 30. 09-05.10. 2001, Erzurum
 7. . ASD Kapatılmasında transkateter ve cerrahi yöntem seçimi, Pediatrik Kardiyolojide Girişimsel Yöntemler. XVIII. Türk Kardiyoloji Derneği Kongresi,. 5- 8. 10. 2002, Antalya.
 8. Kalp Kateterizasyonu İle Tedavi. 39. Türk Pediatri Kongresi. 17-22. 06. 2003 Kapadokya.
 9. Postoperatif Disritmilerin Girişimsel Tedavisi. Sağ Ventrikül Giriş ve Çıkış Yolunun Doğumsal Hastalıkları . 11-14.11.2003,  Antalya.
 10. Taşiaritmilere yaklaşım ve Tedavi. 40.Türk Pediatri Kongresi. 21-25. 06. 2004, İstanbul.
 11. Congenital Heart Disease in Adult Population. Challenges in Valvular and Congenital Heart Diseases: How to Manage?.Cardıo Health.14-17. 07. 2004, İstanbul
 12. Fontan Sirkülasyonu.Uzun Dönem Sonuçlar:Geç Komplikasyonlar ve Tedavi Yaklaşımları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII.Ulusal Kongresi.1-5. 09. 2004, Kapadokya..
 13. Preoperative and post operative dysrhythmias. Update in Pediatrıc Cardiology Review of AVSD’S. XVI Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. 26-29. 09. 2004, Bodrum.
 14. Transözofagaeal Elektrofizyolojık Çalışma. IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 6-9.10.2004, Kayseri.
 15. Aritmilerin eşlik ettiği kardiyomiyopatiler. Kardiyomiyopatiler. XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 27-30. 11. 2004, Antalya.
 16. EKG Değerlendirme. Konjenital Kalp Hastalıklaında Pratik Tanı Yöntemleri.. 1. Ulusal Pediatri Kış Kongresi.. 20-23, 02, 2005, Uludağ.
 17. Pediatrik Kardiyolojide Ritm Sorunları, Genetik Kökenli Hastalıklar. 41. Türk Pediatri Kongresi. 22-25. 06. 2005,  Ankara.
 18.  Basic Concepts on Cardiac Pacemakers. 3. International Summer School On Cardiac Arrythmias. 09-12. 09. 2005, Eskişehir..
 19. Transkateter kapatma ve Uzun Dönem İzlem.Ventriküler Septal Defektte Tanı ve Tedavide Güncelleme. XXI. Türk Cardiology Derneği Kongresi. 26-29. 11. 2005,  Antalya.
 20. Core-Currıculum. Long-term Results of Pediatric Pacing. Pediatric Rhythm Congress: PEDIRHYTHM II. 15-18 June 2005, Antalya
 21. Pacemaker and Defibrillator Lead Extraction. Pediatric Rhythm Congress: PEDIRHYTHM II , 15-18 June 2005, Antalya
 22. Defibrillator Implantation. Pediatric Rhythm Congress: PEDIRHYTHM II, Haziran 2005, Antalya
 23. Polymorphic Ventricular Tachycardia. Pediatric Rhythm Congress: PEDIRHYTHM II.,Haziran 2005, Antalya
 24. Atriyal ve Ventriküler Septal defektlerin Transkateter Kapatılması. Pediatrik Kardiyolojide Yeni Tedavi Yöntemleri. 2. Ulusal Pediatri Kış Kongresi. 19-22 . 02. 2006, Uludağ.
 25. PDA ve VSD Kapatılması. Sık Görülen Konjenital Kalp Hastalıklarında tanısal Yaklaşım ve Girişimsel Tedavi Yöntemleri.Ekokardiyografi Çalışma Grubu IX.Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı. 04-06. 05. 2006,  Konya.
 26. Perkutan ASD Kapatılması ; Cihaz Seçimi, Teknik Sonuçlar. XIII.Ulusal Uygulamalı Grişimsel Kardiyoloji Toplantısı. 07-10. 06. 2006, Ankara.
 27. Pediatrik Aritmiler. Aritmi Tedavisinde Neredeyiz? Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyolojik Çalışma Grubu Toplantısı, 02-04. 06. 2006, Antalya.
 28. Pulmoner Hipertansiyon: Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisin Güncelinde Önemli Bir Sorun. II.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide yenilikler Kongresi. 20-24. 09. 2006, Bodrum.
 29. Spesimenler Üzerinde TOF’ta Canlı Kardiyak Morfoloji Kursu.II.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi.20-24.09.2006, Bodrum.
 30. PFO Kapatılması. 2006’da Gündemde kalanlar/gözden düşenler. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 20-24. 09. 2006, Bodrum.
 31. Transcatheter Closure of Atrıyal Septal Defect in Adult Patients by Using Amplatzer Device. Doğuştan Kalp Hastalıkları Tedavisi: Perkütan Girişimler, Daha az Cerrahi?. II. Kardiyolojı ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20-24, 09, 2006, Bodrum.
 32. VSD Kapatılması. Girişimsel uygulamalar ve Olgu Sunumları. Doğumsal Kalp Hastalıklarında Girişimsel Tedavi Sempozyumu. 16-18.03.2007, Kayseri.
 33. Disritmi Kursu. Holter, Sinyal Ortalamalı EKG, Transtelefonik EKG. VI.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Cerrahi Kongresi. 11-14, 10, 2006; İstanbul.
 34. Erişkin Konjenital Kalp hastalarında Sık Görülen Disritmiler: Yaklaşım ve Tedavi Konjenital Kalp Hastalarında Uzun Dönemde Karşılaşılan Sorunlar. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 24-28, 11, 2006, Antalya.
 35. Anjiografik Yaklaşım. Konjenital Kalp Hastalıklarına Yaklaşım. 4.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun bakım Kongresi. 21-26, 05, 2007, Ankara.
 36. Kardiyak Aritmilerin Kriyoablasyon Yöntemi ile Tedavisi. Aritmi 2007. DATA Uydu  Sempozyum. Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyolojik Çalışma Grubu Toplantısı. 25-26, 05, 2007, Antalya.
 37. Girişimsel Pediatrik Kardiyolojide neredeyiz? IV.MAYO - Türkiye Toplantısı. 1-2, 06, 2007, İstanbul.
 38. ASD-PFO Kapatılması (Kurs). XIV.Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. 07-10,06, 2007, İstanbul.
 39. Erişkin Konjenital Kalp Hastalarında Sık Görülen Disritmiler ve Yaklaşım. Konjenital Kalp Hastalıklarında Uzun Dönemde Karşılaşılan Disritmiler. Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Toplantısı. 15-17 .06, 2007, Çeşme-İzmir.
 40. Konjenital Kalp hastalarında geç dönem problemleri: İzlemde nelere dikkat edelim? Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma grubu Toplantısı. 15-17, 06, 2007, Çeşme – İzmir.
 41. Akut Romatizmal Ateş. “Pediatrik Kardiyoloji Oturumu”. 23.Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 19-23, 10, 2007, Antalya.
 42. EKG Kursu. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 07-11, 11, 2007, Girne.
 43. Girişimsel tedavide yenilikler. 51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 09, 11, 2007, Girne.
 44. Türk pediatrik Kardiyoloji Derneği Ortak Oturumu. VSD Kapatılması. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Ekim 2008, İstanbul.
 45. Erişkin Konjenital kalp hastalarında girişimsel tedavi. ASD ve VSD kapatılması: İnvazif kardiyolog gözüyle. Erişkin konjenital Kalp Hastalıkları 2. Eğitim Toplantısı. Eylül 2008, Bodrum
 46. Koroner Dışı kalp Hastalıklarında Perkütan Tedavi (Panel). VSD Kapatılması. XV. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Kongresi. Haziran 2008, İzmir
 47. Türk pediatrik Kardiyoloji Derneği Ortak Oturumu. VSD Kapatılması. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Ekim 2008, İstanbul.
 48. Koroner Dışı kalp Hastalıklarında Perkütan Tedavi (Panel). VSD Kapatılması. XV. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Kongresi. Haziran 2008, İzmir
 49. VSD hastalarının takibi, operasyon/girişim endikasyonları, zamanı ve yönteminin belirlenmesi. 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 22-25 Ekim 2009, İstanbul.
 50.  Kompleks ASD lerin kapatılmasında teknik yaklaşım ve ipuçları. 3. Doğuştan ve Yapısal Kalp Hastalıklarında Girişimsel Tedavi Sempozyumu. 5-7 Mart 2010, Kayseri.
 51. VSD kapatılmasında farklı cihazların ve tekniklerin kullanımı. 3. Doğuştan ve Yapısal Kalp Hastalıklarında Girişimsel Tedavi Sempozyumu. 5-7 Mart 2010, Kayseri.
 52. Çocukluk çağında epilepsi ile karışan  kardiyolojik durumlar. Çocukluk Çağında Sık Görülen İki Nörolojik Sorun; Epilepsi Ve  Nörometabolik Hastalıklara Yaklaşım. 1 Nisan 2010, İstanbul.
 53. Pediyatrik yaş grubunda ablasyon uygulamaları. Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Aritmi 2010 ve ACC/i2’den Seçilmiş Konular. 22-25 Nisan 2010, İstanbul.
 54. Ani Kardiyak Ölüm. Tedavi. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi. 5-8 Mayıs 2010, Eskişehir. 
 55. Pacemakers and Defibrillators I: Implant methodology, pacemakers. PEDIRHYTHM IV, Pediatric and Congenital Rhythm Congress, 22-25th September 2010, Çeşme, Turkey.
 56. Pacemakers and Defibrillators III: Lead extraction. PEDIRHYTHM IV, Pediatric and Congenital Rhythm Congress, 22-25th September 2010, Çeşme, Turkey.
 57.  Ablasyon III: Pediyatrik Ablasyon ve Cihaz: Örneklerle Vaka Tartışması Ablasyon ve Cihaz Kursu 2011, 15 Ocak 2011, Ankara Moderatör
 58. Panel Konuşması: Fontan Dolaşımında Erken ve Geç Aritmiler: Ne Zaman Ablasyon Yapmalıyız? Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 24-27 Mart 2011,  Antalya.
 59. Oturum başkanı:  ASD ve PFO da Uygulamalar. 18. Ulusal  Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji  Toplantısı. 14 - 17 Nisan 2011, Antalya.
 60. Panel Konuşması: Kompleks ASD kapatılmasında cihaz seçimi ve zorlukları aşma ipuçları. 18. Ulusal  Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji  Toplantısı. 14 - 17 Nisan 2011, Antalya.
 61.  Panel: Eğik Masa Testi: Gerçekten değerli mi? Kalp Yetersizliği ve Aritmi Ortak Toplantısı. 12-15 Mayıs 2011, İzmir
 62.  Panel: Konjestif Kalp yetmezliği tedavisinde yenilikler. Kardiyak Resenkronizasyon. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi. 18-21 Nisan 2012, İzmir.
 63. Panel: Peroperatif ve Postoperatif Disritmiler, Oturum Başkanı. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi 1 -5 Mayıs 2013 Fethiye.  
 64. Panel: Kateter Komplikasyonlari ve Üstesinden Gelme. Komplikasyonları önlemek; nelere dikkat etmeli? Konjenital ve Pediatrik İnvaziv Kardiyoloji Sempozyumu,  21-23 Kasim 2013, Eskişehir.
 65. Panel: Pediyatrik kardiyoloji-ameliyat edilmiş konjenital kalp hastaliklarinda geç dönemde görülen aritmiler ve yaklaşım. Cihaz Tedavisi. Ulusal Aritmi Toplantısı. 20-22 Şubat 2014 Mardin.
 66.  Konferans: Çocukluk çağında defibrilatörler. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi. 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
 67. Panel: Konjenital. ASD kapatma cihazları ve uzun dönem sonuçları. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahi Sempozyumu 10-11 Mayıs 2014, İstanbul.
 68. Panel: ICD Implantation in Ion Channel Disorders, Current indications and consensus documents Pediatric and Congenital Rhythm Congress : PEDIRHYTHM VI. 17-20 Eylül 2014, İstanbul.
 69.  Panel: Perimembraneous VSD Closure. PM congenital VSD Closure with devices. Girişimsel Pediatrik ve Konjenital Kardiyoloji Sempozyumu (GİPEKS). 6-8 Kasım 2014, İstanbul.
Bu sitede yer alan kayıtlar bilgi amaçlıdır. Doğrudan doktor tavsiyesi olarak algılanmamalıdır.
© 2014 Prof. Dr. Alpay Çeliker. Tüm Hakları Saklıdır.