Balon Valvüloplasti / Anjiyoplasti

Prof. Dr. Alpay Çeliker
Tümünü AçTümünü Kapat
Sayfayı Yazdır

Balon Valvüloplasti ve Anjiyoplasti

Balon pulmoner valvuloplasti akciğer atardamarı kapağının darlığında ilk seçilecek tedavi yöntemidir. Sağ karıncık ile alciğer atardamarı arasında basınç farkı >40 mm Hg ise uygulanmalıdır. Anjiyo yapılarak kapağın yapısı, boyutu, yerleşimi belirlenir. İşlem uygun balonlarla ve doğru olarak yapıldığında genellikle işlem sonrası kapak düzeyinde 10-15 mmHg darlık kalır. Ancak nadir görülen gerçek displastik kapaklar balon ile yeterince genişletilemez. İşlem sonrası mortalite oldukça nadirdir (%0.2) ve çocuk ne kadar küçükse o kadar fazladır.

Balon aortik valvüloplasti balonla aort kapağının genişletilmesi işlemidir. Sol karıncık-aorta basınç farkı kateterle >50 mm Hg ise uygulanmalıdır.  İşlemin başarılı olduğunu gösteren kriter, işlem sonrası önemli aort yetersizliği olmaksızın darlığın %60-70 azalması veya 20-30 mmHg'lık basınç farkının kalmasıdır. En sık karşılaşılan komplikasyon atardamar girişin yapıldığı bacakta geçici nabız kaybıdır. Geniş hasta serilerinde uzun dönem sonuçlar henüz mevcut değilse de; hasta yenidoğanlarda kısa dönem sonuçlar cerrahi tedavi sonuçlarına benzerdir.

Balon mitral  ve triküspid valvüloplasti ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde romatizmal kardite bağlı mitral ve hatta triküspit kapak darlığı halen sık görülmektedir. Bu kapaklarda daralma kapakçıkların yapışması sonucu oluştuğundan olay doğal olarak bir genişletme işlemi için uygundur. Bugün için yöntemin ana alanı romatizmal mitral darlığıdır.

Aort koarktasyonu aortada oluşan daralmaya neden olan katlantıdır. Aort koarktasyonunda klasik tedavi yöntemi cerrahi uygulamadır. İlk kez 1982’de aort koarktasyonunda balon anjiyoplasti uygulaması yapılmıştır. Önceleri ameliyat olmamış; daha sonra daha önce ameliyat geçirmiş ancak yeniden daralmış hastalarda tedavi amacıyla kullanılmıştır. Cerrahi tedaviye oranla yeniden daralma ve aortada baloncuk (anevrizma) gelişme oranı daha yüksektir.  Cerrahi izden korunma ile kozmetik yarar sağlar ve iskelet sisteminde olacak değişikliklerin olmasını engeller. Geçici düzelme sağlayarak yenidoğan ve sütçocuğu döneminde cerrahiyi erteleme avantajı vardır. Bazı hastalarda tam tedavi sağlayabilir. Başarı oranı çeşitli serilerde %74-93 arasında bildirilmektedir.

Akciğer atardamarı dallarındaki darlığın balonla genişletilmesi ile ilgili başarı oranları değişiktir. Teknik fazla sayıda dalda darlık olmadığında ve tek daldaki darlık fazla yaygın olmadığında daha başarılıdır. Akciğer atardamarı dallarındaki darlıkların genişletilmesinde kullanılan teknik kapağın genişletilmesine benzerdir. Fallot tetralojisinde dar olan kapağın balonla dilatasyonu bu hastaların şikayetlerini azaltabilir.

Balon Valvüloplasti / Anjiyoplasti ile İlgili Videolar

  

Bu sitede yer alan kayıtlar bilgi amaçlıdır. Doğrudan doktor tavsiyesi olarak algılanmamalıdır.
© 2014 Prof. Dr. Alpay Çeliker. Tüm Hakları Saklıdır.